Spara vatten – minska utsläppen

Man brukar ju säga att många bäckar små gör en stor å, och den principen kan appliceras både bildligt och bokstavligt på hur vi konsumerar vatten i våra hushåll. Det finns nämligen ett direkt samband mellan hur mycket vatten vi använder och hur mycket koldioxid som släpps ut i naturen, även om det kanske inte är uppenbart från början. Faktum är dock att när vi använder vatten i våra hem, särskilt varmvatten, använder vi energi (i form av el) för att värma upp det vattnet. Elen måste i sin tur produceras för att möta behovet, och ett vanligt sätt att producera el idag är genom förbränning, så kallad värmekraft. I bästa fall sker förbränningen med biobränslen eller avfall, men i många fall är det kol som förbränns för att producera el, vilket alltså leder till stora koldioxidutsläpp. Om man vill bidra till visionen om noll utsläpp av koldioxid i naturen, måste man med andra ord börja se efter sina vanor hemma när det gäller vattenförbrukning, och börja spara.water-659023_640

Något som verkar vara allmänt vedertaget är att det är mer energisnålt att duscha än att bada. Det är dock långt ifrån sanningen. Vad som är mest energisnålt beror på en rad olika faktorer, som hur många man är i hushållet och hur länge man duschar i snitt. Ett hushåll med flera småbarn kan till exempel spara energi på att fler barn kan bada samtidigt, istället för att de ska duscha var och en för sig. En familj med tonåringar kan också sannolikt använda mindre vatten med ett badkar än med en dusch, eftersom duschtiderna kan bli mycket långa – i så fall är det bättre att ligga i samma vatten under en kvart eller en halvtimme, än att hela tiden spruta nytt vatten som ska värmas upp och därmed drar energi. Om du tror att du kan spara vatten på att installera ett badkar, hittar du ett stort utbud av billiga badkar på Buildor.se.

Förutom att tänka på hur man tvättar sig gäller det naturligtvis att även spara på vattenförbrukningen på andra sätt, till exempel genom att se till att tvätt- och diskmaskin är fulla innan man sätter igång dem, och genom att inte låta kranar stå och rinna i onödan. På det sättet kan man bidra till en bättre miljö för alla!