Kostens inverkan på klimatet

Vår kosthållning påverkar miljön mer än många är medvetna om. Faktum är att en stor del av växthusutsläppen som sker idag skulle kunna förhindras enbart med hjälp av en förändrad kost. Trots detta kan det vara svårt att ta till sig och acceptera detta eftersom våra kostvanor är en så väsentlig del av vardagen. Stora redan etablerade livsmedelsföretag har dessutom makten att marknadsföra till sin fördel, vilket har ett stort inflytande på människors val.

Animaliska livsmedel

Kött är det livsmedel som påverkar utsläppen av växthusgaser allra mest. Därför är det bra för miljön att äta mindre kött eller utesluta det helt. En anledning är att idisslande djur producerar växthusgaser till följd av sin fodersmältning. Men den största orsaken är den stora mängd djurfoder som krävs inom köttproduktion. Detta gäller inte bara kött, utan även ägg och mjölkprodukter. För att minska utsläppen är därför en växtbaserad kost det absolut bästa. Kött har faktiskt minst sex gånger större klimatpåverkan i det stora hela. Vi skulle dessutom kunna frigöra 36 gånger mer jordbruksmark som i dagsläget används till odling av djurfoder. Detta gör återplantering av skogar möjlig, vilket skulle kunna återställa förlorad fauna. Eftersom träd tar upp koldioxid och omvandlar det till syre kan då även utsläpp hanteras på ett bättre sätt.

De växande alternativen

Allt eftersom problemet med klimatpåverkan ökar, så dyker även nya alternativ upp.

Just nu växer marknaden för en växtbaserad kost lavinartat och ser ut att fortsätta i samma riktning även framöver. Många företagare tar därför tillfället i akt genom att investera för en klimatsmart utveckling. För den som vill haka på denna trend kan ett företagslån via Capcito vara lösningen. Detta bådar såklart gott för ett mål med noll koldioxidutsläpp även om varje person har ett eget ansvar i denna förändring. Företagen bär dock även ett stort ansvar eftersom dem har makten att påverka. Positivt för klimatet är att dessa företag börjat konkurrera med varandra om att erbjuda växtbaserade alternativ med smak som liknar originalet. Mycket tyder på att det är vad som kommer att krävas för en förändring i stort. Ifall en produkt med mindre klimatpåverkan, men med samma smak och textur erbjuds till ett likvärdigt pris blir valet enkelt.

Forskare är överens

Sambandet mellan kosthållning och de klimatförändringar som vi ser idag är konstaterat genom en mängd omfattande studier. Enligt klimatforskare från bland annat Stockholm Resilience Center är en omställning till vegetarisk kost ett måste för att klimatmålen ska nås. Samtidigt som klimatet hotas fortsätter befolkningen världen över att öka. Detta ställer i sin tur ännu högre krav på en hållbar klimatplan. Enligt uträkningar kommer vi redan år 2050 att ha ökat från 7,7, miljarder till 10 miljarder människor på jorden. Detta är en siffra som skulle kunna utmana hela jordens ekosystem.