Klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att man på något sätt tar ansvar för den klimatpåverkan som ens produktion eller leverne har. Man brukar i princip bara tala om klimatkompensation i samband med företag eller organisationer, och det blir allt vanligare att dessa aktörer i samhället väljer att klimatkompensera hela sin klimatpåverkan eller stora delar av den. Klimatkompensation är inte samma sak som att arbeta internt för att minska sin klimatpåverkan. Det består istället av åtgärder som vidtas utanför organisationen eller verksamheten, för att just kompensera på andra sätt för de utsläpp man har bidragit till.

Man började först tala om klimatkompensation efter att Kyotoprotokollet infört handeln med utsläppsrätter. Det finns idag framförallt tre sätt att klimatkompensera sin klimatpåverkan: genom handel med utsläppsrätter, genom så kallad CDM eller genom projekt på frivilligmarknaden. Gemensamt för dessa grupper är att samtliga metoder är certifierade eller verifierade på något sätt, så att det går att mäta kompensationen.

Att handla med utsläppsrätter för att klimatkompensera innebär att man köper in utsläppsrätter, till exempel från det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter, EU Emissions Trading System. Sedan makulerar man dessa utsläppsrätter, utan att utnyttja dem. På det sättet minskar man den tillgängliga mängden utsläpp för industrin inom EU.1280px-Flickr_-_Convergència_Democràtica_de_Catalunya_-_Artur_Mas,_Oriol_Pujol,_Xavier_Trias_i_Robert_Fauria_planten_un_avet

CDM står för Clean Development Mechanism. Det går ut på att företag och organisationer kan investera i projekt för att minska utsläppen i utvecklingsländer på väg att industrialiseras, istället för att minska sina egna koldioxidutsläpp på hemmaplan. Denna typ av projekt är vad man skulle kunna kalla en win-win-lösning på klimatproblemet. Företagen vinner eftersom det innebär en mindre kostnad att minska utsläppen i utvecklingsländerna än i sina egna länder, och miljön vinner för att man skapar bestående lösningar för mindre utsläpp i länder som annars skulle ha bidragit negativt till världens klimatpåverkan.

Projekt på den så kallade frivilliga marknaden brukar förkortas VER, Verified/Voluntary Emission Reductions. En vanlig metod inom denna grupp för klimatkompensation är trädplantering, något som också används ofta inom CDM-projekt. Om du vill klimatkompensera på en mer individuell och personlig nivå, utan någon certifiering, kan du helt enkelt plantera ett träd i din egen trädgård. När du köper trädet kan du också passa på att köpa en rejäl uppsättning utemöbler, så att du har en bra plats i trädgården där du kan njuta av ditt träd.