Chemtrails eller inte?

Visst är det lite konstigt att ”spåren” efter flygplanens jet-motorer dröjer sig kvar så länge på himlen? Det finns de som menar att det beror på att flygplanen sprayar ut kemiska ämnen och att det görs i så stor skala att människor påverkas av det. Många anhängare av chemtrails-teorin hävdar att dessa kemiska ämnen är skadliga för oss människor, och tror att mäktiga men hemliga organisationer som styr många länders regeringar gör detta för att kontrollera och förslava mänskligheten. Andra hävdar att det är fråga om befolkningsbegränsning eller en typ av biologisk krigföring.

En konspiratorisk myt?

I ganska stora kretsar tar man idag för givet att chemtrails är en realitet. Nu hävdar forskarna att chemtrails bara är en myt och det har egentligen alltid varit en stor motsättning mellan teorins förespråkare och representanter för många olika forskningsområden. Spåren efter jetflygplan är kondensstrimmor som under vissa förutsättningar kan bli kvar mycket länge i atmosfären. Det finns heller inga kemiska ämnen som skulle kunna påverka människor på ett sådant sätt som chemtrails-anhängarna påstår, om de sprids på hög höjd. Chemtrails tycks helt enkelt vara en konspirationsteori som frodas i de, tyvärr växande, grupper där misstron mot samhället är stor.

Varför tror många på chemtrails?

Även om föreställningarna kring chemtrails döms ut av forskarsamhället och de flesta andra nyktra bedömare så är detta inte en idé helt tagen ur luften. Det har, på vissa håll i världen, gjorts försök med att sprida kemiska ämnen över stora områden med hjälp av flygplan och inom jordbruket förekommer det att man sprider bekämpningsmedel med hjälp av små specialflygplan. Det är dessutom berättigat att fråga sig om man alltid ska lita helt och fullt på den information som myndigheter går ut med och om forskare alltid har rätt. Föreställningen att i princip alla flygbolag, världen över, ingår i en gigantisk konspiration med olika myndigheter förefaller dock ganska extrem.