Grön el

Det som avses med Grön el är att den kommer från sol, vind och vatten, förnybara energikällor. Användningen av Grön el tär inte på jordens resurser och ligger inte heller kommande generationer till last.

 

Låga koldioxidutsläpp
Framförallt elbolag som enbart erbjuder energi från förnybara källor framhåller man att Grön el innebär låga eller inga som helst koldioxidutsläpp. Då jämför man med el från kol och olja. I Sverige kommer dock enbart 4 % från fossila bränslen enligt Svensk energi. Ännu bättre blir det då vi tecknar ett grönt elavtal.

 

Ingen garanti att elen är Grön
Fast i den elleverans en kund använder, som köpt tjänsten Grön el, kommer från samma källa som övriga i närområdet. Vilket innebär att elleverantören endast kan garantera att den mängd Grön el, som dess kunder förbrukar, produceras av en elproducent. Det kan man göra genom att elleverantören köper ursprungsgarantier.

Scroby Sands Wind Turbines Off Great Yarmouth

Scroby Sands Wind Turbines Off Great Yarmouth

 

Välj Grön el
Genom att elanvändare på ett aktivt sätt väljer Grön el då de tecknar elavtal påverkas den el som produceras. I korthet innebär det att ju fler som väljer Grön el, desto mer ökar efterfrågan på Grön el. Då efterfrågan på Grön el överstiger dagens utbud behöver elbolagen investera i utbyggnad av Grön el. Då kunders efterfrågan på Grön el understiger dagens totala produktion av el från förnyelsebara källor har elbolagen inga incitament att producera mer Grön el.

Val av Grön el resulterar dessutom i att elbolagen satsar på mer forskning och utveckling av förnybara energikällor. Medel till forskningen får man från det prispremium som Grön el innebär. Alltså det kostar något mer att välja Grön el i pengar räknat. Fast Grön el säkrar miljön för kommande generationer och det kan knappast prissättas.

 

Felaktig marknadsföring
Det händer att elbolagen marknadsför sin Gröna el genom att de köper ursprungsgarantier för varje kilowattimme och det stämmer. Vad som inte stämmer är deras påstående om att det garanterar att man som kund hos dem alltid har 100 % förnybar el i sitt eluttag. Alla får ju sin levererad från samma källa som grannarna och övriga i närområdet.

 

Byt till Grön el
Gör en insats för miljön. Spara el genom att släcka lyset i rum som inte används i stunden, se till att installera en modern och energisnål varmvattenberedare och framförallt skriv ett elavtal med ett elbolag som satsar på Grön el.